Zaznacz stronę

BIO

O MNIE

Urodziłem się w 1970 roku w Radomiu. Jestem absolwentem Wydziału Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opavie (ITF)dyplom w roku 1996, ukończyłem również: London School of PR oraz Kurs Pedagogiczny na ASP w Poznaniu. W latach 1996-2006r. byłem nauczycielem fotografii w Państwowej Szkole Plastycznej I-go st. Im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Od 2014 roku jestem członkiem rzeczywistym Fotoklubu RP – prezesem regionu radomskiego. Od 2016 członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.

Fotografuję od 1987r. Pierwszą indywidualną wystawę fotograficzną zaprezentowałem w 1989 w Radomiu. Studia na ITF w Opavie podjąłem w 1992 roku, jako stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. W tym samym czasie otrzymałem roczne stypendium Fundacji Wspierania Rozwoju Fotografii Polskiej działającej przy firmie NOREX. Byłem również stypendystą Wojewody Radomskiego w dziedzinie sztuki w roku 1993.

Bardzo istotnym elementem moich fotograficznych poszukiwań jest synteza obrazu fotograficznego. Staram się dochodzić do niej poprzez szeroko pojęty eksperyment polegający na mieszaniu technik fotograficznych, w ramach którego dopuszczam duży udział przypadkowych zdarzeń mających miejsce w procesie tworzenia. Poszukuję własnej metody zarówno w płaszczyźnie estetycznej poprzez kadrowanie, stosowanie wielokrotnych naświetleń (jednego kadru), długich czasach ekspozycji oraz wprowadzaniu nieostrości jako metody kreującej obraz. W warstwie technicznej łączę techniki foto-chemiczne oraz cyfrowe.

METODA

Wpływam na strukturę obrazu poprzez jego destrukcję, metodami chemicznymi oraz mechanicznymi. Staram się również przenosić obraz na różne podłoża (media) wynosząc go poza obszar galerii, często wprowadzając fotografię w estetykę sztuki ulicy. W swoich poszukiwaniach mieszam wszystkie wymienione aktywności, unikam przetwarzania cyfrowego. Obrazy zdygitalizowane poddawane są obróbce wyniesionej z doświadczeń pracy w ciemni foto-chemicznej. W pracy wykorzystuję również rozwiązania hybrydowe, łącząc metody fotochemiczne z cyfrowymi.
Skupiam się na zagadnieniach czysto formalnych. Moim medium jest fotografia eksperymentalna. Poszukuję nowych środków wyrazu wprowadzając do swojego warsztatu nietypowe technologiczne zabiegi, akceptuję przypadek i zaskoczenie. Chciałbym, aby w efekcie widz miał do czynienia z fotografią nie tylko kreowaną przez artystę, ale również kreującą samą siebie. W kompozycjach bazuję na motywach świata realnego, postać lub przedmiot traktuję jak anonimowe formy obdarzone różnym walorem światła, gradacją szarości, dyskretnym akcentem nieoczekiwanie pojawiającego się koloru. Nacechowaną specyficzną estetyką destrukcji kompozycję, wzmacniam moją własną koncepcją budowanej w niej przestrzeni.
Architekturę osadzoną w przestrzeni pozbawiam jej tożsamości, tworząc nowy byt, nowy obraz, nową jakość. Fotografuję subiektywnie, nie rejestruję otaczającego mnie świata lecz siebie, swoje odczucia w otaczającym mnie świecie.

„Fotografia jest formą współdziałania człowieka z aparatem (narzędziem), posiadającym zaprogramowane czynności. Można postępować zgodnie z jego funkcjami lub je przekroczyć. W wyniku tego fotografia czasami świadomie przenikała i przechodziła w obszar innych dziedzin artystycznych, takich jak grafika czy malarstwo.”

Krzysztof Jurecki

WYSTAWY INDYWIDUALNE:

 • 1989 – galeria UV w Radomiu
 • 1990 – galeria młodych BWA w Radomiu
 • 1996 – „Sny o …” WOKiSZ Resursa w Radomiu
 • 1996 – „Wystawa Fotografii Teatralnej”, z okazji wiosny studenckiej Dziekanat Politechniki Radomskiej
 • 2002 – pierwszy pokaz z cyklu „EPHEMEROS Szkoła Plastyczna im. J. Malczewskiego w Radomiu
 • 2003 – drugi pokaz z cyklu „EPHEMEROS” zatytułowany „Ciągi Pamięci”, Szkoła Plastyczna im. J. Malczewskiego w Radomiu
 • 2015 – „DEKONSTRUKCJE”, MCSW „Elektrownia” w Radomiu
 • 2015 – „Schron”, Galeria „Idalin” w Radomiu
 • 2016 – „Nadrealne Księżyce”, „Galeria 3xF” w Radomiu
 • 2016 – „Dekonstrukcje”, WCK w Warszawie
 • 2018 – Prezentacja autorska „out of context” w ramach wystawy „Fotogeny”, MCSW „Elektrownia” w Radomiu, Stara Galeria ZPAF w Warszawie
 • 2018 – „out of context” – KŚTiG Łaźnia w Radomiu

WYSTAWY ZBIOROWE:

 • 1993 – wrzesień, wystawa prac studentów ITF Opava, Czechy
 • 2000 – kwiecień, wystawa prac nauczycieli Szkoły Plastycznej im. J. Malczewskiego w Radomiu
 • 2002 – maj, Konfrontacje Fotograficzne, Gorzów Wielkopolski
 • 2004 – Irkuck, Syberia – Rosja
 • 2004- „Galeria Bezdomna” w Sandomierzu
 • 2006 – wystawa z okazji 60 rocznicy powstania Szkoły Plastycznej im. J. Malczewskiego w Radomiu
 • 2006 – Doroczna wystawa ZPAP w Radomiu
 • 2008 – Deptak przed UM w Radomiu
 • 2012 – Format Maksymalny, w Radomiu
 • 2012 – 5 lat EMAUS, Białobrzegi, Radom
 • 2013 – Format Maksymalny, w Radomiu
 • 2013 – Wystawa doroczna Fotoklub RP okręg Radomski, KŚT Łaźnia w Radomiu
 • 2014 – Format Maksymalny, MCSW „Elektrownia” w Radomiu
 • 2014 – Ścieżki Wiary – Ukraina, Galeria „Filipini” Radom
 • 2014 – Wystawa doroczna Fotoklub RP okręg Radomski, KŚT Łaźnia w Radomiu
 • 2015 – Format Maksymalny, MCSW „Elektrownia” w Radomiu
 • 2015 – „ArtEko”, galeria „Interior” w Kielcach
 • 2015 – Wystawa doroczna Fotoklub RP okręg Radomski, KŚT Łaźnia w Radomiu
 • 2016 – „Abstrakcje” Wystawa zbiorowa Fotoklub RP okręg Radomski, WOKiSZ Resursa w Radomiu
 • 2016 – Format Maksymalny, MCSW „Elektrownia” w Radomiu
 • 2016 – Wystawa doroczna Fotoklub RP okręg Radomski, KŚT Łaźnia w Radomiu
 • 2016 – Kapitał Sztuki / Wystawa doroczna ZPAF o/Świętokrzyski, BWA Kielce, Galeria Zielona Busko Zdrój
 • 2017 – Bliżej człowieka, wystawa Fotoklub RP – Wystawa zbiorowa Fotoklub RP okręg Radomski, KŚT Łaźnia w Radomiu
 • 2017 – Wystawa – 20 lat Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej w fotografii, WOKiSZ Resursa w Radomiu, WCK w Warszawie
 • 2017 – Wystawa doroczna Fotoklub RP okręg Radomski, KŚT Łaźnia w Radomiu
 • 2018 – „Zabawy z Czasem” – WOKiSZ Resursa w Radomiu, WCK w Warszawie